Bahar Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı Falkon İş Merkezi No:61/D
info@bursaaritmiosgb.com
+90 224 443 44 85
Neden Biz

        12 yılı aşkın süredir Aritmi Hastaneler Grubu olarak sağlık sektöründeki tecrübelerimiz, 800 personelimiz ile  hastanelerimiz bünyesindeki tüm araç gereç ve ekipmanlarımızla yanınızda olmamız ayrıca aramıza katılan ve çeşitli mühendislik dallarından mezun A,B,C sınıfı  tecrübeli mühendislerimiz ve İSG uzmanlarımız ile beraber  her sektöre hizmet veriyor olmamızın bize  kazandırdığı tecrübeler, bizleri iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmaların da bir adım öne çıkardığını düşünmekteyiz.

        Ayrıca çok yakında hizmete girecek olan ilk yardım eğitim kurumuz ile beraber tüm kadrolarımızı bu konuda güncel mevzuat mesleki yeterlilik ve kişisel gelişim olarak sürekli eğitime tabi tutmakta , iş sağlığı ve iş güvenliği yazılım ve sistem çalışmalarımız ile teknoloji ve bilişimin tüm imkanlarından faydalanmakla da gerek Aritmi OSGB olarak bizlerin gerekse de siz değerli iş ortaklarımızın kurumsal ve profesyonel hedefler ile işlerini düzenli ve sürekli takip ve raporlama ile kolaylaştırmaktayız. 

        İnsan kaynaklarına sürekli yaptığımız yatırımlar ve bu doğrultuda kendi içimizde kurmuş olduğumuz koordinasyon birimleri denetim ve yazılım çalışmaları çok sayıda kanun yönetmelik ve detayın olduğu iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında sıfır hata ile çalışma amacımızı sizlere iş yerlerinize taşıyarak iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarına kurumsal bir kimlik katmayı hedeflemekteyiz

OSGB’ler ile Çalışmak İşverenlere ve Firmalara Hangi Avantajları Sağlayacak?

1) İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Sağlık Personeli gibi konusunda profesyonel kişiler görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak. İş Kanunundan doğan ( kıdem tazminatı,izinleri ve sosyal haklar ) gibi durumlar  Aritmi OSGB tarafından karşılanacaktır.

2) Hizmet alımınız faturalandırılacağı için vergi avantajı sağlanmış olacaktır.

3) İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Ek:1’de yer alan gereği bulundurmanız gereken "Asgari Malzeme Listesi" ve ayakta teşhis ve tedavi yönetmeliği gereği bulundurulması gereken ilaç ve aşıları bulundurma zorunluluğunuz olmayacaktır.

4) Konusunda uzman ekiplerimiz ile kendi içimizdeki denetim verilen hizmetin kalitesini maksimuma çıkartmayı hedeflemektedir.

5) Kurumumuz çok sayıda kanun  yönetmelik ve tüzük içeren iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek iş sağlığı ve iş güvenliği arşiviniz bizlerin tarafından hazırlanacak ve  işverene raporlama yapacak ve bu konuda  ciddi bir yükü sizlerin üzerinizden almış olacaktır.

ARİTMİ OSGB OLARAK HİZMETLERİMİZ NELERDİR?

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık güvenlik birimimiz iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Borçlar Kanunu ve 5510 Sayılı SGK (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) açısından değerlendirilerek sizler ile beraber iş yerlerinize taşımaktadır.
6331 sayılı İSG Kanununun işverene yüklediği sorumlulukların yerine getirilmemesi 
sonucu iş kazaları ve meslek hastalıkları durumunda işverene maddi ve manevi tazminat yükü getirmekle beraber iş kazası ve meslek hastalığı gerçekleşmezse dahi idare hukuku ve özellikle ceza hukuku(5237 Sayılı kanun) açısından ciddi yaptırımlar yüklemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin temelini oluşturan ve İlgili 6331 sayılı kanuna bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği  mevzuatının işverene yüklediği sorumluluklar genel anlamda:


1) İşyerinde İSG Organizasyonunun kurulması, Çalışanların işe uygunluğunun sağlanması ve iş disiplininin yerleştirilmesi

2) Çalışanların Eğitimlerinin verilmesi, görüşlerinin alınması ve  katılımlarının sağlanması

3) Risk değerlendirmesi yapılarak mesleki risklerin önlenmesi, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, İSG tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilerek mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi

4) İSG önlemlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesini kapsamaktadır.

        Bu kapsamda söz konusu İş Güvenliği Danışmanlık hizmetimiz talepleriniz doğrultusunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tehlike sınıfı ve işçi sayısına uygun olarak işyerinize İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilecektir ayrıca yapılan sözleşme ve birlikteliğimiz sonucunda bu personeller ;

•İş yerlerinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda Risk Değerlendirmesi çalışmalarının yapılması
•Eğitim yönetmeliği doğrultusunda ilgili eğitimler ile iş yeri risk planına göre belirlenecek
•Özel eğitimlerin verilmesi
•İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturarak çalışmalarına katılmak
•İş yeri Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
•İş yeri Yıllık Eğitim Planı hazırlamak
•İç Yönetmelik hazırlamak
•İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
•İlgili yönetmelikler doğrultusunda Acil Durum Planlarını hazırlamak
•Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
•İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
•Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
•Çalışma talimatları hazırlamak
•İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
•Kimyasal maddelerle çalışma ve depolama şartlarını belirlemek
•Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yaparak işverene seçimi konusunda tavsiyelerde bulunmak
•İlgili yönetmelikler doğrultusunda Kaldırma makinelerinin ve basınçlı kapların periyodik kontrollerini takip etmek
•Elektrik güvenliği,topraklama tesisatı,parotenerin kontrol ve testlerini takip etmek
•İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
•Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
•Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
•İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
•İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
•İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
•Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
•İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
•İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
•Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
•İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
•Yıllık çalışma planı hazırlamaktır