Bahar Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı Falkon İş Merkezi No:61/D
info@bursaaritmiosgb.com
+90 224 443 44 85

Üye Ol Kullanıcı Girişi

Şifremi Unuttum

Dosyalar

+
Formlar (0)
-
Dosyalar (6)
+
Kanun Ve Yönetmelikler (25)
pdf ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN.pdf 129.46 KB 14.09.2014 pdf İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ.pdf 107.83 KB 14.09.2014 pdf 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU.pdf 453.77 KB 14.09.2014 pdf ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK.pdf 90.51 KB 14.09.2014 pdf ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK.pdf 331.48 KB 14.09.2014 pdf ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMASI İL İLGİLİ YÖNETMELİK.pdf 330.77 KB 14.09.2014 pdf EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.pdf 80.96 KB 14.09.2014 pdf ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ.pdf 81.5 KB 14.09.2014 pdf GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ.pdf 307.09 KB 14.09.2014 pdf GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YÖNETMELİĞİ.pdf 417.51 KB 14.09.2014 pdf İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.pdf 202.49 KB 14.09.2014 pdf İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK.pdf 379.49 KB 14.09.2014 pdf İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ.pdf 163.78 KB 14.09.2014 pdf İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ.pdf 107.83 KB 14.09.2014 pdf İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN.pdf 112 KB 14.09.2014 pdf İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK.pdf 368.57 KB 14.09.2014 pdf İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ.pdf 123.01 KB 14.09.2014 pdf İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUKLARI VE EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK.pdf 419.76 KB 14.09.2014 pdf İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK.pdf 322.07 KB 14.09.2014 pdf İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK.pdf 116.51 KB 14.09.2014 pdf KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMAS HAKKINDA YÖNETMELİK.pdf 83.46 KB 14.09.2014 pdf MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ.pdf 423.81 KB 14.09.2014 pdf SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ.pdf 106.93 KB 14.09.2014 pdf TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK.pdf 353.19 KB 14.09.2014 pdf YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ.pdf 205.64 KB 14.09.2014
+
Firma Tanıtım Kataloğumuz (1)
VideolarTümü
İş Güvenliği Soru-Cevap
Kazaların Maliyeti
AnketSonraki
DUYURULAR
01 Ekim 2016 15:30

Tam zamanlı İşyeri Hekimi ve İşgüvenliği Uzmanı (A-B-C Sınıfı) istihdam edilecektir. Başvuru telefonumuz:4434485

02 Eylül 2014 22:50

Aritmi OSGB ile Turkuaz OSGB güçlerini birleştirerek, Bursa Aritmi OSGB adıyla daha güçlü, daha etkin ve daha yaygın hizmet anlayışı ile İş Sağlığı ve güvenliği dünyasına yeni bir soluk getirdiler.

TÜM DUYURULAR
OSGB NEDİR?

Merhaba , bu makalemizde,Türkiye’de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP) ‘nin, iş güvenliği dünyasına sunduğu ana düşünceden söz etmek istiyoruz. Kurumsal kanaatimiz olarak İSGİP projesi, Çalışma Bakanlığımızın bugüne kadar iş sağlığı ve güvenliği kapsamında üretmiş olduğu projelerin en başarılısı ve kapsamlısıdır. Türkiye’de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP) Nedir? Proje metal, maden ve inşaat sektörlerine odaklanmakla birlikte tüm iş kolarına uygulanabilir niteliktedir. Proje stratejisi, iş kazası ve meslek hastalıklarının en yüksek olduğu üç farklı sektörden işletmelerin seçilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin (İSG-YS) tanıtılarak kurulması esasına dayanmaktadır. İSGİP Projesinin amacı işyerlerinde İSG koşullarının iyileştirilmesi, İSG konusundaki farkındalığın artırılması ve AB müktesebatının Türkiye’de uygulanmasını sağlamaktır. Projede kullanılan yöntemlere baktığımızda ; Maden , metal ve inşaat sektörleri için 3T RD Risk Analizi yöntemi ve gözlem için de Elmeri Performans İzleme ile TR-Endeksi İzleme Yöntemleri kullanılmıştır. Projenin kısa dönem sonuçları değerlendirildiğinde; İş kazaları mümkün olduğunca engellenmiş ve riskler ise azaltılmıştır. Projenin uygulandığı sektörlerde İSG koşulları farklılaşmış, İSG profesyonellerinin kapasitesi artmıştır. 3 sektör için hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSG-YS) rehberleri ve izleme yöntemleri farklı sektörlerde faaliyet gösteren diğer KOBİ’ler tarafından da uygulanabilmektedir. Bursa Aritmi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak İSGİP projesinden çıkardığımız en önemli sonuç ; İş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesinde sistematik bir yaklaşım sergilemek için “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” geliştirilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Evet kilit cümle budur, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi oluşturulması… Kurumsal inancımız odur ki , ancak bunu algılayabilen ve hizmet verdiği işletmelerde uygulayabilen OSGB’ler, İş sağlığı ve güvenliği alanında 6331 sayılı kanunun kendilerine yüklediği yükümlülükleri , gerçekleştirebilecektir; Hizmet verdiği işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini kuramayan OSGB’ler ise maalesef İzmir Tabip Odasının bir raporunda bahsettiği “Kırmızı OSGB” olmaktan kurtulamayacaktır. (Bkz. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında OSGB gerçekleri http://www.izmirtabip.org.tr/userfiles/OSGB_rap.pdf ) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi Nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bilimsel yöntemler geliştiren bir araçtır. İSG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımı sağlanmaktadır. Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, bir sistemin parçası olacaklardır. Aslında bütün bu uygulamalar, yönetim sistemleri; OHSAS 18001’in (British standarts Institute-BSI tarafından yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır. OHSAS 18001, kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.) bizlere getirdiği sistematiğin parçalarıdır. Biz Bursa Aritmi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yönetimi olarak, hizmet verdiğimiz bütün işletmelerde, OHSAS 18001 standartlarının uygulanmasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda her işletme için özgün olarak tasarlanmış İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulmasını , bunun için her türlü Ar-Ge ve danışmanlık hizmetinin verilmesini, kurumsal bir ilke ve zorunluluk olarak görüyoruz. İSGİP projesinde kullanılan ELMERİ (Elmeri; üretim sektörüne yönelik sistematik bir izleme ve kontrol yöntemidir.) yöntemini; hizmet verdiğimiz bütün işletmelerde kullanıyoruz ve iş güvenliği süreçlerinde dinamik yarışmacı bir otokontrol yönetimi sağladığı için de kullanma kararlılığındayız. Bugün OSGB’ lerin hızla türediği, iş güvenliği hizmetlerinin, yasak savmak için zoraki kabullenildiği bir ortamda, biz Bursa Aritmi OSGB Ailesi olarak , yönetim sistemleri kurmayı, OHSAS 18001 standartlarını uygulamayı, sürekli mesleki iç eğitimlerle kendimizi yenilemeyi, özgün kalite kontrol mekanizmalarımız ve , hiç bitmeyen Ar –Ge çalışmalarımızla İş güvenliği dünyasında güvenilir ve referans kuruluş olma iddasındayız…  

                               Bursa Aritmi OSGB Yönetimi

NEDEN BİZ?

9 yılı aşkın süredir Aritmi Hastaneler Grubu olarak sağlık sektöründeki tecrübelerimiz, 600 personelimiz ile hastanelerimiz bünyesindeki tüm araç gereç ve ekipmanlarımızla yanınızda olmamız ayrıca aramıza katılan ve çeşitli mühendislik dallarından mezun A,B,C sınıfı tecrübeli mühendislerimiz ile beraber hemen hemen her sektöre hizmet veriyor olmamızın bize getirdiği ve kazandırdığı tecrübeler bizleri iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmaların da bir adım öne çıkardığını düşünmekteyiz. Ayrıca çok yakında hizmete girecek olan ilk yardım eğitim kurumuz ile beraber tüm kadrolarımızı bu konuda güncel mevzuat mesleki yeterlilik ve kişisel gelişim olarak sürekli eğitime tabi tutmakta , iş sağlığı ve iş güvenliği yazılım ve sistem çalışmalarımız ile teknoloji ve bilişimin tüm imkanlarından faydalanmakla da gerek Aritmi OSGB olarak bizlerin gerekse de siz değerli iş ortaklarımızın kurumsal ve profesyonel hedefler ile işlerini düzenli ve sürekli takip ve raporlama ile kolaylaştırmaktayız. İnsan kaynaklarına sürekli yaptığımız yatırımlar ve bu doğrultuda kendi içimizde kurmuş olduğumuz koordinasyon birimleri denetim ve yazılım çalışmaları çok sayıda kanun yönetmelik ve detayın olduğu iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında sıfır hata ile çalışma amacımızı sizlere iş yerlerinize taşıyarak iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarına kurumsal bir kimlik katmayı hedeflemekteyiz

Hekim & ISG Uzmanı Çalışma Planları
<< Ağustos 2013 >>
Pzts Sa Çrş Prş Cu Cmts Pz
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Foto Galeri
< >
FOTOĞRAF MEVCUT DEĞİL !
112 ACİL YARDIM VE KURTARMA
182 MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ
184 SAĞLIK BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ
171 SİGARA BIRAKMA HATTI